Lokacija održavanja Malik festival

Trsatska Gradina, Rijeka

 VR Pogled na Rijeku sa Trsata