Hrvatska nematerijalna baština obiluje legendama, mitovima i pričama, koje se još i danas pripovijedaju sa jednakim žarom kao i pred tisuću godina. To su priče o čudnovatim bićima, koja nam nekada znaju pomagati, a nekada nam rade dišpet. Ponekad su vrlo opasna, a ponekad se nadamo da su oraspoloženi za još jedno toplo ljeto, plodno tlo i dobar usjev.


Kad vas mora cika, zajno triba poć posuditi soli poli unega na kega se pensa da je mora. Ako se ne gre, ti će van doj pitati so. Ko vi ne pojdete h njemu, on je doj h vami.

Orko nema ljudski lik. Najčešće se prikazuje kao bezopasan magarčić, pule, podvuče se žrtvi pod noge i nosi je. Orko nosi žrtvu na više mjesta: u nepoznato ili u deveti komun, vrlo daleko. Žrtvu može ostaviti na zvoniku ili je nikad ne vratiti.